Clusaga analiza o potencial que ofrece Europa do leste ao sector alimentario galego