Clusaga aposta pola investigación de mercados fronte ao contexto de incerteza e inflación que afecta ao consumo