Clusaga asiste á presentación da Guía de Contratación Pública Ecolóxica da Xunta de Galicia