Clusaga colabora na organización dos Encontros de Compradores Internacionais de Salimat