Clusaga e a Xunta colaboran na posta en marcha da oficina técnica que impulsará a candidatura galega ao Perte agroalimentario