Clusaga e o Clúster do Deporte organizan un workshop sobre tendencias en nutrición deportiva