Clusaga facilita a subministración de máscaras a empresas e autónomos do sector en Galicia