Clusaga incorpórase a Asociación para a Dixitalización da Industria de Galicia