Clusaga promove un proxecto tractor enfocado a modernizar e dixitalizar a industria láctea no marco do PERTE Agroalimentario