Clusaga promove a innovación no sector lácteo fomentando colaboracións entre empresas e investigadores do Campus Terra