Clusaga, seleccionado na convocatoria “Cara a unha transición verde” da European Cluster Collaboration Platform