Nutriage presenta os resultados de viabilidade no mercado dos alimentos desenvolvidos no proxecto para mellorar a calidade de vida das persoas maiores