Empresas socias de Clusaga estreitan relacións comerciais con importadores de Países Baixos