Finaliza na Universidade de Santiago de Compostela o ciclo de xornadas organizado para analizar os retos estratéxicos do sector