INTERTECH 4.0 remata o estudo de situación intersectorial en Dixitalización e Industria 4.0