As tres Comisións de Clusaga participan na avaliación intermedia da execución do Plan Estratéxico 2021-2025