O Clúster Alimentario de Galicia asina un acordo de colaboración co EU SME Centre