O Clúster Alimentario de Galicia renova a súa Xunta Directiva