O proxecto europeo HIGHFIVE de Clusaga celebra o seu primeiro evento transrrexional