O proxecto INTERTECH II, no que participa Clusaga, presenta os seus resultados