O proxecto NEXADA realiza diagnósticos da xestión do ciclo da auga a empresas socias de Clusaga