O sector alimentario galego debate as problemáticas da Lei da Cadea para mellorar o seu cumprimento