Os “obradoiros 4.0” de Clusaga xeran oportunidades de proxectos de I+D+i entre as empresas socias