Os socios do proxecto AHFES reúnense en Santiago no kick- off meeting