Profesionais do sector abordan nunha xornada do proxecto Nutriage como promover o envellecemento saudable a través da nutrición e a dieta atlántica