Un total de 275 pemes recibiron apoio do proxecto europeo INCluSilver