Aberta a convocatoria de contratación de servizos técnicos de apoio ao programa Next Generation Galicia Food

O período de presentación de candidaturas para a contratación de servizos técnicos de apoio remata o próximo 7 de decembro de 2021.

No marco do convenio para a posta en marcha dunha oficina técnica xestora dos proxectos integrados no programa  Next  Generation Galicia  Food entre a Agrupación industrial Alimentaria de Galicia e o Instituto  Galego de promoción económica, convócase a contratación de servizos técnicos de apoio.

O obxecto do devandito contrato é a prestación de servizos na oficina técnica para dar apoio á xestión de proxectos integrados no programa Next Generation dentro do sector alimentario. En concreto, devandito servizo materialízase nas seguintes tarefas:

  • Vixilancia e difusión. Observatorios sobre os programas do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e outras convocatorias nacionais e europeas no período, con identificación do seu interese sectorial e confirmación, no seu caso, dos axentes do sector.
  • Identificación de oportunidades de posicionamento e definición de proxectos. Elaboración de dossieres técnico -administrativos para potencial tramitación.
  • Asistencia e soporte ás empresas e entidades na preparación, tramitación e presentación de propostas de proxectos de interese, en concorrencia ás correspondentes convocatorias e instrumentos de implementación do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia
  • Apoio na tramitación técnica e administrativa das propostas presentadas definidas como estratéxicas para impulsar proxectos aliñados co Programa Next Generation Galicia Food.
  • Seguimento e avaliación do programa, baseado nos proxectos desenvolvidos.

O prazo de presentación de candidaturas é de 10 días naturais a contar a partir do día seguinte á publicación deste artigo na páxina web do Clúster Alimentario de Galicia. É dicir, finaliza o próximo 7 de decembro de 2021.

O obxectivo do programa Next Generation Galicia Food consistirá en realizar estas actividades aliñadas co reto de transformar o tecido empresarial do sector mediante unha transición tecnolóxica, dixital e ecolóxica baseada na innovación e o desenvolvemento de procesos de fabricación e produtos saudables, innovadores e sostibles que redunde nunha industria xeradora de emprego de calidade, servindo de mecanismo de áncora duradeira no territorio.

Event Schedule Details

  • 7 Decembro 2021
Compartir
Engadir ao Calendario