Convocadas as axudas do Igape Galicia Exporta Dixital

Co obxectivo de apoiar ás empresas galegas no desenvolvemento e implementación dun plan de internacionalización dixital, o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) convoca as axudas Galicia Exporta Dixital.

Que gastos cobre a axuda?

Poderán ser subvencionales os seguintes tipos de gastos:

A. Consultaría necesaria para a elaboración de:

a) Diagnóstico de potencial exportador dixital.

b) Plans de internacionalización dixital multicanle.

c) Plans de mercados electrónicos concretos.

d) Gastos de asesoría xurídica e legal para a internacionalización dixital.

B. Software de:

a) Solucións tecnolóxicas P.I.M. (Product Information Management).

b) Adquisición, programación a medida e integración de conectores entre plataformas e con sistemas de información (ERPs).

c) Solucións de analítica e visualización de datos.

d) Solucións de intelixencia automatizada.

e) Solucións de inbound marketing internacional.

C. Outros gastos de:

a) Creación e adaptación de tendas e catálogos online.

b) Campañas de posicionamento SEM.

c) Servizos de call center internacionais.

Quen pode solicitar a axuda?

Poderán ser beneficiarias destas axudas as empresas que cumpran os seguintes requisitos:

a) Ter algún centro de traballo radicado na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Estar dadas de alta en programas avanzados do Igape de apoio á internacionalización con informe positivo emitido a partir de 1 de xaneiro de 2013.

c) Estar ao día dos seus deberes coa Facenda Pública estatal, coa comunidade autónoma de Galicia e coa Seguridade Social.

Contía das axudas

Só poderase presentar e aprobar unha solicitude por empresa, cun gasto subvencionable mínimo igual ou superior a 25.000 euros e máximo de 125.000 euros por empresa.

A subvención será dun máximo do 80% dos gastos subvencionables, coa seguinte distinción dependendo do tipo de empresa solicitante:

a) Pemes: 80%

b) Empresas con ata 500 empregados: 70%

c) Empresas con máis de 500 empregados: 60%

Datas e procedemento de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes da primeira convocatoria finaliza o 24de marzo. Pola súa banda, a segunda convocatoria poderá ser solicitada do 25 de marzo ao 25 de maio.

Ditas solicitudes deben facerse a través da páxina web tramita do Igape.

Detalles da programación de eventos

  • 25 Maio 2020
Compartir
Engadir ao Calendario