Hub4Food

12 Marzo 2024
Hub4Food promoverá a adopción de novas tecnoloxías e procesos para aumentar a sustentabilidade e a competitividade do sector alimentario atlántico