Primex

23 Decembro 2019
O Clúster Alimentario de Galicia cataliza as sinerxías para o establecemento de alianzas e define actuacións de análise, exploración e implantación conxunta no exterior co fin da mellora do posicionamento nos mercados internacionais.