Clusaga involúcrase na Fase II do proxecto INTERTECH 4.0 para mellorar a competitividade da industria manufactureira