Os socios do proxecto INTERTECH4.0 traballan na elaboración do mapa de recursos dixitais galegos