O proxecto europeo AgriFoodX5.0 celebra a súa primeira reunión presencial de consorcio