MEATwin

22 Novembro 2023
MEATwin aborda a necesidade do sector cárnico de mellorar a planificación e produción mediante a recollida de datos, sensorización e visualización de indicadores chave nunha ferramenta única