Clusaga promove a colaboración entre a industria e a distribución alimentaria de Galicia