Food-scalEUp avanza no desenvolvemento de ecosistemas de aceleración dixital alimentaria