Máxima eficiencia e redución de mermas na industria alimentaria co proxecto IA40WASTE de Clusaga