O proxecto Hub4Food celebra a súa primeira reunión presencial de consorcio